Maqnit qoşucusu

Bu videoda müxtəlif növ maqnit qoşucularının dövrəyə bağlanması haqqında məlumat verilmişdir.